RIZO 3.0

WGV Zorg en Welzijn heeft samen met de 8 mbo- en de 4 hbo-onderwijsinstellingen als opvolger van RIZO 2.0 (Regionaal Infopunt Zorg Opleidingen) RIZO 3.0 opgezet. RIZO 3.0 stelt zich tot doel de communicatie tussen de zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen te faciliteren met betrekking tot de beroepspraktijkvorming (BPV) in het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn. Het RIZO-team volgt daarvoor de ontwikkelingen in het werkveld op de voet en zet relevante onderwerpen op de agenda.

Beoogde resultaten
• afstemming onderwijs en praktijkveld
• opheffen tekorten in de BPV
• verbeteren van kwaliteit van opleiden in de praktijk
Het uiteindelijke doel is goed gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaars. Om dit doel te bereiken organiseert RIZO 3.0 jaarlijks een gezamenlijk symposium met interessante sprekers voor het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.  Dit symposium vervangt de oude werkconferenties.

Voor wie
Opleidingsdeskundigen, beleidsmedewerkers, praktijkopleiders, hoofden opleidingen, BPV-functionarissen, praktijkbegeleiders, docenten en teammanagers onderwijs en alle overige betrokkenen binnen het netwerk Onderwijs – Werkveld Zorg en Welzijn van niveau 1 t/m 5.

Meer informatie
Voor meer informatie over RIZO 3.0 kunt u contact opnemen met Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.