Missie & visie

Waar staan wij voor? (missie)
Wij staan voor voldoende, goed opgeleide medewerkers in zorg en welzijn, nu en in de toekomst.

Hoe bereiken we dit? (visie)
Dit bereiken we door samenwerking binnen de sector. Niet alleen met instellingen onderling, maar ook met stakeholders. We kiezen voor een regionale insteek.

Hoofdtaken vereniging

  • WGV Zorg en Welzijn informeert en adviseert leden over voor hen relevante arbeidsmarktvraagstukken.
  • De vereniging agendeert regionale kwesties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs bij verantwoordelijke partijen.
  • WGV Zorg en Welzijn faciliteert dat leden een regionaal netwerk hebben met de juiste (onderwijs)partijen.
  • De vereniging werkt aan concrete projecten om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

De visie van de vereniging voor de periode 2017-2020 is uitgewerkt op de Visiekaart. Op de Visiekaart worden de peilers positie, arbeidsmarkt, hoofdtaken en organisatie belicht.

Volgens welke waarden werken we?
Wij werken volgens de kernwaarden verbindend, integer, vakbekwaam en effectief:

Verbindend
Samen bereiken we meer
We brengen mensen en kennis bij elkaar
We overbruggen tegenstellingen

Integer
We zijn respectvol en betrouwbaar
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
We zijn open in communicatie en garanderen privacy

Vakbekwaam
We zijn deskundig
We ontwikkelen onszelf
We weten de juiste partners in te schakelen

Effectief
Wij doen ons werk goed en zonder omwegen
De klantbehoefte is voor ons leidend
We zorgen voor een positieve verhouding tussen kosten en baten

Download hier het visie-document van de vereniging.