Werkende mantelzorger

De Wmo en ander overheidsbeleid legt meer zorgtaken bij mantelzorgers en vrijwilligers neer. Zij worden hierdoor steeds zwaarder belast. Het combineren van werk en zorgtaken thuis blijkt vaak lastig en kan bij de mantelzorger tot overbelasting leiden. Het lijkt steeds moeilijker te worden een goede balans te vinden tussen werk en zorgtaken. Ondersteuning hierbij is in het belang van de mantelzorger zelf, maar ook voor de naaste (de cliënt), familie en vrienden, werkgever, zorgverzekeraar, gemeenten: kortom de maatschappij.

Infobulletin Werk & Mantelzorg


WGV Zorg en Welzijn verstuurt circa 3x per jaar het informatiebulletin ‘Werk & Mantelzorg’ met informatie, nieuws en tips rondom het thema werk en mantelzorg, die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in sector zorg en welzijn. 

Samenwerking met Jong en Veer
WGV Zorg en Welzijn werkt op dit thema samen met bureau Jong en Veer. Jong en Veer heeft onderzoek gedaan onder leden van WGV Zorg en Welzijn naar de werkende mantelzorgers. De uitkomsten hiervan staan in de infographic over werk en mantelzorg. Daarnaast is met hen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze is gericht op de ondersteuning van instellingen die aan de slag willen met het vraagstuk van de werkende mantelzorger.

Om werkgevers te ondersteunen bij het vraagstuk van de werkende mantelzorger hebben Jong en Veer en Bewegen Werkt de handen ineen geslagen. Lees hier meer over hun gezamenlijke aanpak.

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg
Leden van de vereniging kunnen onder andere gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk van Jong en Veer, de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg.

Mezzo-keurmerk
WGV Zorg en Welzijn stimuleert leden om het Mezzo-keurmerk mantelzorgvriendelijke organisatie te behalen. Dit keurmerk draagt bij aan het positieve imago van de organisatie en sector, terwijl de overbelasting van mantelzorgers wordt beperkt. 

Mezzo Mantelzorglijn 
De Mezzo Mantelzorglijn (0900-2020496) ondersteunt individuele mantelzorgers en hulpvragers met informatie, advies en een luisterend oor bij dreigende overbelasting van mantelzorgers. 

Mantelzorgondersteuning
Organisaties die mantelzorgondersteuningen bieden, willen graag met zorginstellingen en gemeentes samenwerken op het gebied van mantelzorgondersteuning. Zij bieden onder andere ondersteuning bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid; ondersteuning van mantelzorgers door mantelzorgconsulenten; ondersteuning van mantelzorgers door vrijwilligers (maatjes); presentaties voor medewerkers over mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning; scholing van mantelzorgers, enzovoorts.

  • Klik hier voor een overzicht van instanties en websites over mantelzorg.
  • Bekijk hier het filmpje over werkgevers en mantelzorg.
  • Download de whitepaper over ondersteuning van mantelzorgers.

Meer informatie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectmedewerker Maria Perini, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.