Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe

21-06-2018
Tijd: 09:30 - 11:45 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 21 juni 2018 wordt van 09.30 tot uiterlijk 11.45 uur de volgende matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe gehouden bij Achmea aan de Laan van Malkenschoten 20 in Apeldoorn. We starten om 9.30 uur met een korte introductie over de gastorganisatie Achmea en haar mobiliteitsbeleid / beleid duurzame inzetbaarheid. Daarna volgt een presentatie van Martine Witteveen van Cleantech Regio.

Cleantech Regio
Cleantech Regio is de economische board van de regio rondom Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Hier werken ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk aan de energietransitie, gesloten afvalkringloop en circulaire economie én onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Voor de Human Capital agenda heeft Cleantech Regio de volgende ambities:

  • Laagste werkloosheid van Nederland
  • Iedereen minimaal een werkkwalificatie
  • Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief
  • Alle vacatures goed en snel vervuld
Hoe wordt dit gerealiseerd?
Nieuwe initiatieven of projecten vanuit de samenwerking aanjagen. Mee helpen organiseren van business cases. Maar vooral veel verbinden van partners met elkaar. Goede ideeën laten groeien en zelf initiëren. Het succes zit vaak in de organisatie van overstijgende samenwerkingen. We hebben al het talent nodig in onze regio. Van lager tot hoog opgeleid in allerlei vakgebieden, maar met name technology. Samen werken we aan een invulling naar leven lang leren en werken in de Cleantech Regio met kansen voor iedereen. Martine Witteveen is secretaris van een aantal tafels en thema’s van de Cleantech Regio en gaat in haar presentatie in op diverse thema’s en projecten die voor u interessant kunnen zijn.
Na de presentatie gaan we matchen. Om uiterlijk 11.45 uur sluiten we af.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Marie-Susan van der Munnik, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe 21/06/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.