Arbonetwerk Twente

06-12-2018
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 december van 14.30 tot 17.00 uur bij CarintReggeland aan de Boortorenweg 20 in Hengelo.

Agenda
Het programma voor deze middag wordt nog bekendgemaakt.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Twente 06/12/2018

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk Twente.