Samen sterk in de regio Twente: goed werkgeverschap

20-09-2019

Tijdens het congres Samen sterk in de regio Twente werden doelen bepaald om voldoende en goed toegerust personeel in deze regio te vinden en te behouden. Twee inleiders zorgden voor inspiratie en daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag.

Goed werkgeverschap in de regio Twente was het thema van het inspirerende congres. Het programma is in samenwerking met IZO en RAAT Twente samengesteld. Ruim 50 bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van zorgaanbieders, lokale overheid en onderwijsinstellingen discussieerden bij Carintreggeland in Hengelo over vragen als:

 • Wat verstaan we met elkaar onder goed werkgeverschap;
 • Hoe maak je met elkaar inzichtelijk wat er te kiezen valt;
 • Op welke manieren kunnen we medewerkers blijven binden en boeien?

Werk passend maken
Arjan Kampman, wethouder in Enschede, verwacht dat als we het werk aanpassen aan de mens en niet uitgaan van functieprofielen of competenties er nog veel meer mensen zijn die loyale medewerkers kunnen worden. Maar dan moeten we wel kijken naar wat bij hen past en het werk daarop aanpassen. De puzzel in de puzzel. Ook is volgens hem nodig dat Twentse zorgverleners beloven dat ze geen medewerkers meer bij elkaar wegkapen. Twente kan volgens Kampman als technische regio op het gebied van zorgtechnologie een belangrijke bijdrage leveren. Samenwerken is het nieuwe concurreren.

Je bent geschikt voor de baan, ik weet alleen nog niet welke
Dat is het motto van Roegina Hilbrands. In haar verhaal gaf ze inzichten op het gebied van werving, matchmaken en blijven boeien van nieuwe en huidige medewerkers:

 • Door vertrouwen gaan mensen groeien en kunnen ze veel meer bereiken dan ze zelf denken;
 • Goede begeleiding is een voorwaarde;
 • Zoek niet naar het spreekwoordelijke schaap met de 5 poten. Bestempel iemand zonder (het door jou gewenste) diploma ook niet tot schaap met minder dan 4 poten. Je labelt iemand dan onterecht als incompleet;
 • Vacatureteksten lijken wel teksten op datingsites “kijk eens wat ik in de aanbieding heb” maar mensen zoeken naar herkenning; iets dat hen aanspreekt;
 • Talent is geluk en de moed om daar iets mee te doen!

Opbrengst: Twentse werkdoelen
In verschillende groepjes stelden de deelnemers werkdoelen op over samenwerking, instroom, behoud, samenwerking met zorgkantoor, ZZP-schap in de zorg en technologie. Hieronder een greep uit de opbrengst:

 • Traineeship ontwikkelen na het behalen van de opleiding in verschillende sectoren
 • Transfermobiliteitscentrum
 • Imago verbeteren
 • Populatiebekostiging
 • Krachten bundelen bij zorginkoopproces.
 • Iemand vrij maken in je organisatie die als ambassadeur het technologiegebruik stimuleert

Lees het verslag van de bijeenkomst.

In de aankomende weken gaan we aan de slag met deze werkdoelen om hierin een prioritering te maken en met elkaar de doelen uit te werken. Kiezen en doen! En uitstralen waar we trots op zijn. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Meer informatie is mogelijk via: c.molendijk@wgvzorgenwelzijn.nl.