Nieuws

[BLOG] Medewerker Centraal Week: voor alle helden in zorg en welzijn!
26-10-2020
Even een positieve boost, Even iets leuks, Even aandacht voor jezelf, Even bij jezelf stilstaan en ja graag… even inspiratie. De Medewerker Centraal Week van 16 t/m 20 november 2020 is er voor alle medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland. Want ook juist in deze hectische tijd, waarin de corona-situatie veel van onze sector vraagt, is het extra belangrijk om zorg- en welzijnsmedewerkers te steunen, te begeleiden en te inspireren!
Lees meer

Terugblik Algemene Leden Vergadering
09-10-2020
Op 29 september 2020 heeft WGV Zorg en Welzijn haar Algemene Leden Vergadering (ALV) online gehouden. In het eerste gedeelte van de vergadering is de jaarrekening vastgesteld en hebben de aanwezige leden, na toelichting door de notaris, ingestemd met de wijziging in de governance structuur. In het tweede gedeelte van de vergadering hield Jan Andreae een interessante lezing over leiderschap. Heeft u de vergadering gemist, dan kunt u deze terugkijken.
Lees meer

Wendbaar aan het werk, uiterlijke aanmelddatum: 1 december 2020
06-10-2020
De uitstroom van medewerkers is groot. De hoogste tijd om goed werkgeverschap hoog op de agenda te zetten. Met aandacht voor duurzame inzetbaarheid draagt u bij aan het behoud van uw medewerkers en trekt u nieuw talent aan.
Lees meer

Loopbaanbegeleiding, testen en trainingen ZorgSelect
05-10-2020
Dagelijks begeleiden de loopbaanadviseurs van ZorgSelect medewerkers van lid-instellingen tijdens een loopbaantraject of 2e spoortraject. Bij 2e spoortrajecten is het een uitdaging om, rekening houdend met de beperkingen die een medewerker heeft, op zoek te gaan naar een (externe) andere passende functie.
Lees meer

Nieuwe webinars rondom het thema digitale vaardigheden in de zorg
05-10-2020
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle medewerkers in de zorg. In samenwerking met het platform Digivaardig in de zorg biedt WGV Zorg en Welzijn de komende maanden wederom een aantal gratis webinars aan. Op deze manier kunnen zorgprofessionals én organisaties snel en makkelijk aan de slag met dit belangrijke thema.
Lees meer

Preventie, leiderschap en behoeftepeiling onder leden in nieuwe editie BestuurdersMagazine
29-09-2020
Het septembernummer van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

[BLOG] In zorg, uit zorg... Help de zuster verzuipt!
25-09-2020
Wie regelmatig het nieuws volgt zal het niet ontgaan zijn: de zorgsector heeft het zwaar. Aan de ene kant is het moeilijk om aan personeel te komen, aan de andere kant loopt 8% net zo snel de zorg weer uit. Werkgevers peinzen zich suf om hier een oplossing voor te verzinnen die werkt.
Lees meer

Imago onderzoek Zorg en Welzijn
21-09-2020
Het imago van de zorg heeft een grote boost gekregen door de corona-periode. RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale samenwerkingsverbanden (waaronder WGV Zorg en Welzijn), heeft onlangs namens de regio’s een imago-onderzoek laten uitvoeren onder bijna 1200 personen.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2020
16-09-2020
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de Miljoenennota doorgenomen en een handig overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de memo vindt u de voor zorg- en welzijn relevante arbeidsmarkt plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties, samengevat per ministerie.
Lees meer

Oproep stageplaatsen voor mbo-studenten in zorg en welzijn
10-09-2020
Premier Mark Rutte heeft vandaag in Zwolle bij Landstede aandacht gevraagd voor de noodzaak van het bieden van voldoende stageplaatsen voor het beroepsonderwijs. Door de coronacrisis is er een nijpend tekort ontstaan van ruim 21.000 stageplekken voor mbo'ers.
Lees meer

Stand van zaken SectorplanPlus september 2020
02-09-2020
De Coronacrisis heeft een grote invloed op de maatschappij en al helemaal op de sector Zorg & Welzijn gehad in de afgelopen zes maanden. Het ministerie van VWS heeft daarom al eind maart jl. aangegeven dat (de administratie van) SectorplanPlus volledig ondergeschikt is aan de primaire zorgprocessen van de deelnemers aan deze subsidieregeling. De deadlines van 1 april en 1 juli jl. zijn daarom komen te vervallen.
Lees meer

Verzuimcijfers Zorg en Welzijn: trends & ontwikkelingen
27-08-2020
De regiorapportage van Vernet met verzuimcijfers voor de zorgsector over het laatste half jaar van 2019 en het eerste half jaar van 2020, is onlangs uitgekomen. Het afgelopen half jaar is een bewogen periode geweest in de gehele wereld en ook in Nederland. De strijd tegen het coronavirus is nog niet gestreden en heeft grote invloed op het werken in de zorg.
Lees meer

[BLOG] Leiderschap op leren en ontwikkelen van medewerkers
26-08-2020
Is alleen een crisis als corona aanleiding om een betekenisvolle versnelling te realiseren van uw strategische personeelsbeleid? Het coronavirus is het gesprek van de dag. En plotseling lijkt de focus verlegd van de arbeidsmarktproblematiek naar crisisbeheersing. Nu we de afgelopen tijd hebben laten zien waartoe we in staat zijn als het gaat om de inzet van personeel, moeten we dit vernieuwende elan stevig doorzetten.
Lees meer

Saxion Parttime School start met tweejarige Associate degree Sociaal Werk in de Zorg
15-07-2020
Saxion Parttime School start in september van 2020 met de tweejarige Associate degree Sociaal Werk in de Zorg. Sociaal werkers inspireren mensen in de samenleving om een zinvol leven te leiden. Ze verbinden bewoners, hulpverleners en organisaties en helpen mensen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven. Kortom, zij hebben oog voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.
Lees meer

Nieuwe kenniswebsite helpt bij vinden, binden en behouden van medewerkers
29-06-2020
Het vinden, binden en behouden van nieuwe medewerkers is de essentie van onboarding. Een onderdeel van HR dat binnen Zorg en Welzijn, met een hoge uitstroom van medewerkers binnen het eerste jaar, van groot belang is. WGV Zorg en Welzijn ondersteunt aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties bij het versterken van hun onboardingsbeleid door middel van een nieuwe kenniswebsite.
Lees meer

Herijking aanpak Commissie Werken in de Zorg
29-06-2020
Onze regio’s krijgen ondersteuning van de commissie Werken in de Zorg over de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (RAAT). De commissie heeft van het ministerie van VWS de taak gekregen de kwaliteit en voortgang van de regionale arbeidsmarktaanpak te stimuleren.
Lees meer

Saxion Parttime School start met tweejarige Associate degree Ervaringsdeskundigheid
28-06-2020
Saxion Parttime School start in september van 2020 met de tweejarige Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. Ervaringsdeskundigen zijn burgers die zelf cliënt zijn geweest in de GGZ en deze ervaring inzetten om anderen te helpen. 
Lees meer

De Juiste Zorg op de Juiste Plek – Regiobeelden
25-06-2020
De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseer je samen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. Het regiobeeld vormt de basis om gezamenlijk richting te geven aan de noodzakelijke acties. De regiobeelden helpen te bepalen wat er nodig is om de zorgbehoeften te vervullen. Daarnaast kunnen partijen inspelen op toekomstige zorgbehoeften, afgezet tegen het huidige zorgaanbod. 
Lees meer

Leiderschap, goed werkgeverschap en de arbeidsmarkt na corona in nieuwe editie BestuurdersMagazine
25-06-2020
Het juninummer van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Rapportage stand van zaken verloop stages in coronaperiode en aanmeldingen onderwijs
19-06-2020
WGV Zorg en Welzijn heeft het initiatief genomen om - in deze bijzondere coronaperiode - onderzoek te doen naar de effecten hiervan op de stageplaatsen/leerwerkplekken en de instroom in het mbo en hbo voor komend studiejaar. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een rapportage. 
Lees meer

[BLOG] Juni - Houden wat je hebt en krijgen wat je wilt
18-06-2020
We lijken, voorzichtig weliswaar, wat meer adem te kunnen halen. Het is niet zoals het ooit was, maar de strenge regels die ons opgelegd waren, lijken heel voorzichtig wat los gelaten te kunnen worden. De (toch wat minder feestelijke dan anders) feestdagen als Woningsdag, Hemelvaartsdag, Suikerfeest en Pinksteren liggen achter ons. En ja, we zijn er nog. Sommigen met een kras op hun ziel door het verlies van een dierbare, of doordat herstellen langer duurt dan gedacht. Maar we zijn er nog!
Lees meer

E-magazine: Iedere zorgprofessional digivaardig
12-06-2020
In de afgelopen periode hebben veel organisaties aangegeven met digitale vaardigheden voor medewerkers aan de slag te willen. Daarom heeft WGV Zorg en Welzijn een speciaal dienstenaanbod samengesteld. Deze informatie is gebundeld in een eenmalig E-magazine.
Lees meer

Veel gestelde vragen vergoeding scholing- en inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen in de coronacrisis
06-06-2020
Het Ministerie van VWS stelt een vergoeding beschikbaar voor inwerkkosten van (zorg)professionals die helpen in de coronacrisis. Hoe kan ik als organisatie gebruik maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus? Welke opleidingen en training komen in aanmerking voor subsidie? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in het veel gestelde vragen document dat is opgesteld over deze speciale subsidieregeling binnen het SectorplanPlus.
Lees meer

Op verzoek: herhaling én vervolg webinars digitale vaardigheden
02-06-2020
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle medewerkers in de zorg. De behoefte aan digitale vaardigheden is er nu, maar het is lastig om mensen daar nu in te scholen. De afgelopen maanden heeft WGV Zorg en Welzijn daarom een aantal gratis webinars aangeboden. Honderden zorgmedewerkers hebben hier gebruik van gemaakt.
Lees meer

Gratis mini workshops voor planners
02-06-2020
Speciaal voor planners is, mede op verzoek van WGV Zorg en Welzijn, een tweeluik digitale miniworkshops ontwikkeld door Nanna Ohlhardt van Flexconnectie. 
Lees meer

Subsidie Zorg Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld vanuit SectorplanPlus
28-05-2020
De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo'n 140 mln uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale/deeltijd leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.
Lees meer

Update SectorplanPlus mei 2020
25-05-2020
Het coronavirus heeft invloed op heel veel wat we doen. Ook op de werkwijze van het SectorplanPlus. In dit nieuwsbericht geven we u graag de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus per mei 2020.
Lees meer

Column Susanne Katus: Tweede golf?
25-05-2020
De cijfers dalen, het kabinet versoepelt steeds meer de regels: kunnen we een tweede golf voorkomen?  
Lees meer

De Nationale Zorgklas
25-05-2020
De Nationale Zorgklas is een initiatief vanuit Actiz. De Mbo Raad, NRTO en RegioPlus (de landelijke koepel van werkgeversorganisaties) zijn actief betrokken. Het idee dat in corona tijd is ontstaan, is om snel een digitaal opleidingsplatform voor de zorg mogelijk te maken. De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching wordt aangeboden om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg.
Lees meer

Geslaagde Hart onder de riem actie
18-05-2020
Elk jaar vieren we op 12 mei  - de verjaardag van Florence Nightingale – de ‘Internationale Dag van de Verpleging'. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden. Als Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn hebben wij dit moment aangegrepen om, in deze coronatijd, alle 156.000 medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland een hart onder de riem te steken en daarmee onze dank & waardering naar hen uit te spreken.
Lees meer

Nieuwe website werk & mantelzorg online
15-05-2020
Werken en zorgen is al lang geen privékwestie meer. Elke zorg- en welzijnsorganisatie heeft ermee te maken. Zo combineert 1 op de 4 medewerkers in de zorg- en welzijnssector in Nederland het werk met mantelzorg.
Lees meer

Hart onder de riem voor alle medewerkers in Zorg en Welzijn
12-05-2020
Op 12 mei - de verjaardag van Florence Nightingale - is het de 'Internationale Dag van de Verpleging'. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden. Vanuit de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn grijpen wij deze dag aan om, in deze coronatijd, alle 156.000 medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland een hart onder de riem te steken.
Lees meer

Webinar van Wijklink: overeind blijven in tijden van corona
12-05-2020
Op 14 mei organiseert WijkLink het allereerste WijkLink Webinar! Om 15.30 schuift psycholoog Huub Buijssen bij ons aan. Hij geeft antwoord op vragen als: Hoe blijf je overeind in deze heftige tijd? Hoe zorg je goed voor jezelf, je collega’s en je studenten?
Lees meer

[BLOG] April - In vrijheid gevangen of verbonden?
23-04-2020
Op 1 en 2 april jongstleden hingen de bewoners van mijn stad de nationale driekleur buiten. Rood-wit-blauw wapperde fier in top. Het moet, voor mensen die niet bekend zijn met de lokale geschiedenis, een onwerkelijke aanblik hebben gegeven. Vlaggen doe je immers wanneer er iets te vieren of te herdenken is? In tijden van corona lijkt er weinig te vieren. Dus waarom dan die vlag in top? Gezien de datum leek het bijna een hele foute collectieve grap. Ik vond het een surrealistische ervaring. Stille straten, zonnig weer en wapperende vlaggen.
Lees meer

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen in de coronacrisis
14-04-2020
Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn uit zorgen over tekort aan beschermingsmiddelen
10-04-2020
Op een aantal plekken in onze regio is een ernstig tekort aan beschermingsmiddelen voor de zorgprofessionals. WGV Zorg en Welzijn heeft op landelijk niveau haar zorgen geuit, omdat werkgevers hun medewerkers veilige arbeidsomstandigheden moeten kunnen bieden. Dit geldt voor alle branches, van VVT en GHZ tot ziekenhuiszorg.
Lees meer

[BLOG] Leren in het corona tijdperk
07-04-2020
Vanuit mijn functie als beleidsmedewerker onderwijs, of eigenlijk meer verbinder, houd ik me al meer dan tien jaar bezig met de leervragen binnen de zorg- en welzijnsinstellingen en de aansluiting met het onderwijs in Oost-Nederland. In de loop van de jaren is het netwerk steeds beter op elkaar afgestemd, wordt er steeds meer samengewerkt, is er steeds meer zicht op mogelijkheden en onmogelijkheden, gezien vanuit elkaars standpunten en wordt er steeds meer samen bereikt.
Lees meer

FAQ Contactpunt reservepool Oost-Nederland
26-03-2020
De mogelijke vragen over het contacpunt reservepool Oost-Nederland zijn gebundeld in twee FAQ lijsten. Een voor zorg- en welzijnsinstellingen en een voor vrijwilligers/medewerkers.
Lees meer

Praktische hulp bij digitale uitdagingen ten tijde van de coronacrisis
26-03-2020
Het is nu een uitdaging om cliënten en patiënten veilig te verzorgen en ze toch contact te laten onderhouden met hun sociale netwerk. Ook wordt er een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle medewerkers in de zorg. De behoefte aan digitale vaardigheden is er nu, maar de tijd om mensen daar in te scholen ontbreekt.
Lees meer

Contactpunt reservepool corona vrijwilligers Oost-Nederland
20-03-2020
WGV Zorg en Welzijn heeft in samenwerking met landelijke stakeholders een regionaal contactpunt ingesteld om de zorginstellingen te ondersteunen die vanwege de coronacrisis extra hulp nodig hebben. Er zijn veel oud-zorgmedewerkers die zich beschikbaar hebben gesteld als corona vrijwilliger/medewerker. Het regionaal contactpunt is bezig een reservepool te organiseren van vrijwilligers en medewerkers, zodat de vraag van de zorginstellingen en het aanbod van vrijwilligers en medewerkers gematcht kunnen worden op het moment dat instellingen extra hulp nodig hebben.
Lees meer

[BLOG] Maart - De kroon op je werk!
18-03-2020
Wie had gedacht dat de Ontdekdezorg week er zó uit zou gaan zien? We hadden leuke activiteiten bedacht om mensen te interesseren voor onze prachtige sector. Werkgevers zijn maandenlang druk geweest om ook dit jaar weer met trots hun sector onder de aandacht te brengen. Al die aandacht is voor zorg- en welzijnsmedewerkers vaak een jaarlijkse kroon op hun werk.
Lees meer

Update coronavirus
13-03-2020
WGV Zorg en Welzijn sluit zich aan bij de oproep van de regering en steunt het initiatief om vanuit preventief oogpunt en uit voorzorg geen bijeenkomsten te houden waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn.
Lees meer

Geannuleerd: events Ontdekdezorg week
12-03-2020
Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft WGV Zorg en Welzijn besloten de Ontdekdezorg events op 16, 17, 18 en 20 maart te annuleren. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM op dit moment geen aanleiding is om de Ontdekdezorg week af te gelasten, hebben wij voor onze regio de balans opgemaakt. We zijn tot de conclusie gekomen dat we in de huidige situatie geen succesvolle events kunnen organiseren. Er is namelijk inmiddels veel angst onder de bevolking ontstaan. We vinden het jammer dat we deze beslissing moeten nemen, maar willen als netwerkorganisatie binnen zorg en welzijn onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus.
Lees meer

Ontdekdezorg week en het coronavirus
06-03-2020
Naarmate het aantal besmettingen met het Corona virus stijgt, wordt ook de kans groter dat dit impact gaat hebben op evenementen in de Ontdekdezorg week. De Ontdekdezorg week volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Lees meer

Genomineerden verkiezing Sociaal Werker 2020 zijn bekend!
05-03-2020
WGV Zorg en Welzijn feliciteert Marcel van Eck, Simone Duin en Marloes Olde Hampsink met hun nominatie voor de titel Sociaal Werker 2020! Op 3 maart werden Marcel van Lokalis Utrecht, Simone van MeerWaarde Hoofddorp en Marloes van SMD/Wijkteams Enschede op hun werkplek verrast met deze mooie prestatie.
Lees meer

Druk op de huisartsenzorg in Oost-Nederland vraagt om oplossingen op maat en op lokaal niveau
05-03-2020
Als er in Oost-Nederland niets verandert, zal de balans tussen gebruik en capaciteit van de huisartsenzorg verder onder druk komen te staan. Elk werkgebied van deze regio kent zijn eigen specifieke knelpunten en zoekt zijn eigen oplossingen. Er is dus geen ‘one size fits all’-oplossing. Maar het is wel zinvol om de ervaringen met de verschillende oplossingsrichtingen met elkaar uit te wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Alle Talenten benutten voor de Zorg
27-02-2020
Op donderdagmiddag 13 februari vond de inspiratiebijeenkomst Alle Talenten benutten voor de Zorg plaats bij MaxX Onderwijs in Neede.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn breidt samenwerking met LDC uit
26-02-2020
De al jarenlange samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en LDC wordt uitgebreid naar alle aangesloten instellingen. LDC is als ontwikkelaar van software op het gebied van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling geen onbekende naam in de zorg. Meerdere aangesloten instellingen werken al met de online LDC vragenlijsten waarmee medewerkers op een laagdrempelige en afwisselende manier werken aan hun persoonlijke loopbaan en ontwikkeling.
Lees meer

[BLOG] Februari - Je eigen tuintje omspitten: KernTalenten ontdekken
25-02-2020
Geen idee hoe het jou vergaat, maar elk jaar wanneer het midden februari is, begint het bij mij te kriebelen. Dan wil ik weer op mijn kop in de tuin staan, op zoek naar neuzen van bloembollen die de eerste lente aankondigen.
Lees meer

Ontdekdezorg week 2020
21-02-2020
De Ontdekdezorg week (voorheen de Week van Zorg en Welzijn) vindt plaats van 16 t/m 21 maart 2020 en wordt georganiseerd om potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren voor een carrière in zorg en welzijn.
Lees meer

E-Health week: 27 januari t/m 1 februari 2020
17-01-2020
Van maandag 27 januari t/m zaterdag 1 februari vindt de nationale e-healthweek plaats. Het doel van deze week is om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden te laten ervaren. Dit gebeurt via verschillende activiteiten: van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops.
Lees meer

[BLOG] Januari - Goede voornemens: zelflijderschap of zelfleiderschap?
16-01-2020
2020. We mogen weer. Er ligt een jaar vol nieuwe kansen voor ons. Een jaar dat we naar eigen inzicht kunnen invullen. Ga je gezonder eten en meer bewegen? Of wil je meer tijd besteden aan je dierbaren? Kortom, heb je goede voornemens gemaakt? En weet je eigenlijk ook al dat die voornemens, zoals bij de meeste mensen, meestal in het eerste kwartaal al sneuvelen? En welke afspraken heb je met jezelf gemaakt ten aanzien van je werk? Overkomt 2020 je of pak je de regie? Kom je 2020 lijdend of leidend door?
Lees meer

Maak gebruik van de actieleervoucher!
13-01-2020
Kan jouw actieleerproces een impuls gebruiken? Dan is het zeer zinvol om gebruik te maken van de actieleervoucher. Dien voor 1/2/2020 een aanvraag in.
Lees meer

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: regionale cijfers
13-01-2020
Het beperken van uitstroom van werknemers in de zorg- en welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven